Disclaimer

Algemeen

Centrum Sprankel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 69236259, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.centrumsprankel.nl.

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Centrum Sprankel streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Centrum Sprankel aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Centrum Sprankel niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Centrum Sprankel heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in coaching en/of training voor hoogbewuste lichtbrengers te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van coaching en training voor hoogbewuste lichtbrengers.

Centrum Sprankel kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en jou wordt nadrukkelijk geadviseerd je arts te raadplegen voor specifieke informatie over jouw persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die Centrum Sprankel publiceert kun je geen rechten ontlenen en je kunt deze niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Een sessie bij Centrum Sprankel vervangt nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist. Adviezen gegeven door Centrum Sprankel zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.

Wanneer jij onder behandeling bent van een arts of medisch specialist dien je deze behandeling altijd voort te zetten. Wanneer jij medicatie gebruikt die is voorgeschreven door een arts of specialist, dan mag je deze medicatie alleen in overleg met de arts of specialist wijzigen.

Centrum Sprankel adviseert je het tijdig raadplegen van professionele medische zorg nooit uit te stellen op basis van de informatie die je bij Centrum Sprankel hebt gekregen. Ook adviseert Centrum Sprankel om reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van verstrekte informatie van Centrum Sprankel.

Na een sessie, training of workshop bij Centrum Sprankel kunnen genezingsreacties optreden. Deze zijn vaak onschuldig, maar als je het niet vertrouwt, neem dan altijd contact op met je (huis)arts.

Centrum Sprankel kan geen garantie voor verbetering van de algehele gesteldheid geven.

Je bent je bewust van het feit dat Centrum Sprankel geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen zich meer bewust te worden van de innerlijke gezondheid en dat dit met de grootste wederzijdse discretie zal plaatsvinden.

Bij acute medische of psychische klachten adviseert Centrum Sprankel je om altijd eerst contact op te nemen met je huisarts, en daarna met Centrum Sprankel voor holistisch advies.

Centrum Sprankel is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan Centrum Sprankel, heen- en terugreis inbegrepen.

Jij volgt een sessie, traject, training of workshop op eigen risico.

Vragen of klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over deze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: info@centrumsprankel.nl